Lunchsymposier

Responsen på vårens lunchsymposier har varit mycket god och SFEK kan därför glatt meddela att vi planerar fortsätta med detta! Nya datum kommer inom kort annonseras här på hemsidan.
Vi fortsätter med att dela inspelade föreläsningar att se i efterhand via hemsidan (medvetna om att länkarna inte har fungerat tillfredsställande hittills).

Anmälan fördjupningskurs i endokrinkirurgi

Nu är det hög tid att anmäla sig till fördjupningskurs i endokrinkirurgi, ämne tyreoideacancer, i TRILLEVALLEN 30/3-1/4 2022. Mer information om bla anmälan och preliminärt schema finns under fliken Trillevallen ovan.

Annons TrillevallenProgram Trillevallen
Trillevallens högfjällshotellReseguide Trillevallen