• Glad sommar!

Om oss

Svensk Förening för Endokrin Kirurgi vill främja utbildning och utveckling inom svensk endokrinkirurgi och stimulera internationella kontakter mellan endokrinkirurgiska sammanslutningar.

Kirurgveckan

Glad sommar! Hoppas att ni alla får en rolig och vilsam semester. Glöm dock inte bort att anmäla er till årets kirurgvecka i Stockholm på Kistamässan. Ett mycket trevligt endokrinkirurgiskt program är att vänta.

Kommande möten

Kirurgveckan 2022, Stockholm 22-26 augusti
WCTC 2022, Virtual 1 oktober
Postgraduate Course; Advanced Techniques in Endocrine Surgery, Sydney or Virtual, 11-12 november 2022
ESES 2023, Mainz 18-20 maj
WCTC 2023, London 15-17 juni

Senaste nytt

Stipendier

 • Johan Westerdahls stipendium

  Detta stipendium avser att stötta yrkes- eller forskningsmässig förkovran inom området endokrinkirurgi. Detta  stipendium från SFEK, på maximalt 50 000kr, kan användas för auskultation eller kongressresa utomlands.

 • Ipsen-stipendiet, 20 000 kr

  Detta stipendium från Ipsen, på maximalt 20 000kr avser att stimulera framtida forskning och utbildning inom området neuroendokrina tumörer.

 • SFEKs resestipendium, 40 000 kr

  Detta stipendium från SFEK, på maximalt 40 000kr, avser stötta  aktivt deltagande vid internationell kongress utomlands. Kostnadstäckning för resa, kongressavgift samt logi kan sökas.

 • Ansökningar insänds per mail till stipendier@sfek.se senast 1 mars.
  Välkommen med din ansökan!
  Skriftlig redogörelse skall inlämnas till vetenskaplige sekreteraren senast 4 veckor efter avslutad händelse, för vilken stipendiet erhållits.

Ackreditering som endokrinkirurg?

Nu kan Du ansöka om ackreditering till endokrinkirurg. Läs mer på UEMS hemsida angående ackreditering i endokrinkirurgi och om processen!

Ackreditering sker nästa gång maj 2023 i samband med ESES kongress i Mainz, Tyskland. Nu är det möjligt att ackreditera sig som endokrinkirurg inklusive endokrina buktumörer eller som ”neck surgeon” enbart.