• Sandströmsföreläsning (Kenth Johansson)

 • Digital kirurgvecka

 • Med längtan till fysisk kirurgvecka och nätverkande

Om oss

Svensk Förening för Endokrin Kirurgi vill främja utbildning och utveckling inom svensk endokrinkirurgi och stimulera internationella kontakter mellan endokrinkirurgiska sammanslutningar.

Kirurgveckan

Tack Göteborg för en mycket trevlig och väl genomförd kirurgvecka! Den digitala lösningen var spännande att prova. Den har absolut sina fördelar bland annat vad gäller att nå ut till fler medarbetare inom olika personalkategorier, hålla tider samt god kvalitet i alla förinspelade föredrag. Dock missas givetvis annat viktigt såsom diskussioner samt inte minst nätverkande. Vi hoppas på och planerar för en fysisk kirurgvecka i Stockholm 2022!

Kommande möten

ENETS 2022, Barcelona 10-11 mars
AAES 2022, Cleveland 22-24 maj
ESES 2022, Aten 26-28 maj
Kirurgveckan 2022, Stockholm 22-26 augusti

Senaste nytt

Anmälan fördjupningskurs i endokrinkirurgi

Nu är det hög tid att anmäla sig till fördjupningskurs i endokrinkirurgi, ämne tyreoideacancer, i TRILLEVALLEN 30/3-1/4 2022. Mer information om bla anmälan och preliminärt schema finns under fliken Trillevallen ovan.

Annons TrillevallenProgram Trillevallen
Trillevallens högfjällshotellReseguide Trillevallen

Lunchsymposier

Responsen på vårens lunchsymposier har varit mycket god och SFEK kan därför glatt meddela att vi planerar fortsätta med detta! Nya datum kommer inom kort annonseras här på hemsidan.
Vi fortsätter med att dela inspelade föreläsningar att se i efterhand via hemsidan (medvetna om att länkarna inte har fungerat tillfredsställande hittills).

Stipendier

 • Johan Westerdahls stipendium

  Detta stipendium avser att stötta yrkes- eller forskningsmässig förkovran inom området endokrinkirurgi. Detta  stipendium från SFEK, på maximalt 50 000kr, kan användas för auskultation eller kongressresa utomlands.

 • Ipsen-stipendiet, 20 000 kr

  Detta stipendium från Ipsen, på maximalt 20 000kr avser att stimulera framtida forskning och utbildning inom området neuroendokrina tumörer.

 • SFEKs resestipendium, 40 000 kr

  Detta stipendium från SFEK, på maximalt 40 000kr, avser stötta  aktivt deltagande vid internationell kongress utomlands. Kostnadstäckning för resa, kongressavgift samt logi kan sökas.

 • Ansökningar insänds per mail till stipendier@sfek.se senast 1 mars.
  Välkommen med din ansökan!
  Skriftlig redogörelse skall inlämnas till vetenskaplige sekreteraren senast 4 veckor efter avslutad händelse, för vilken stipendiet erhållits.

Ackreditering som endokrinkirurg?

Nu kan Du ansöka om ackreditering till endokrinkirurg. Läs mer på UEMS hemsida angående ackreditering i endokrinkirurgi och om processen!

Ackreditering sker nästa gång maj 2023 i samband med ESES kongress i Mainz, Tyskland. Nu är det möjligt att ackreditera sig som endokrinkirurg inklusive endokrina buktumörer eller som ”neck surgeon” enbart.