• Glad sommar!

 • Nordisk forum på WCTC.

  Anders Thornell och Jan Zedenius var moderatorer och ledde paneldiskussionerna

 • Diskussionen igång.

  Panel från vänster till höger: Jakob Dahlberg, Lars Rolighed (DK), Katrin Brauckhoff (N), Vegard Heimly Brun (N), Stefano Lorendo (DK), Martin Almquist, Else Marie Opsahl (N), Christofer Juhlin.

 • Martin Almquist pratar om uppföljning efter operation

Om oss

Svensk Förening för Endokrin Kirurgi vill främja utbildning och utveckling inom svensk endokrinkirurgi och stimulera internationella kontakter mellan endokrinkirurgiska sammanslutningar.

Kirurgveckan

Kirurgveckan 2023 i Örebro närmar sig med stormsteg. Vi har fått in rekordmånga abstrakt med hög kvalitet- fantastiskt roligt! De endokrinkirurgiska programmet ligger i år torsdag-fredag 24-25/8. Det fullständiga programmet finns tillgängligt på https://www.kirurgveckan.se/. Våra högtidsföreläsare är i år docent Viktor Johanson, Carlanderska, och docent Katrin Brauckhoff, från Haukeland universitetssjukhus i Bergen, Norge. Vi ser fram emot givande och intressanta dagar med mycket diskussion tillsammans med er. Årsmötet äger rum 24/8 kl. 17. Varmt välkomna!

Kommande möten

ATA 2023, Washington 27 sept- 1 okt
IAES 2024, Kuala Lumpur, Malaysia, 25-29 augusti

Senaste nytt

Till minne av Svante Jansson

Vår uppskattade kollega och vän Svante Jansson har avlidit, 74 år gammal, efter en längre tids sjukdom. Svante har haft mycket stor betydelse för utvecklingen av endokrin kirurgi genom sin mångåriga aktivitet inom forskning, fortbildning och strukturering av vår relativt unga subspecialitet.

Läs hela texten (länk)

Kirurgveckan 2023

Granberg föreläsare 2023- Katrin Brauckhoff 

Docent Katrin Brauckhoff har en gedigen utbildning från Tyskland. Sedan 2008 har hon arbetat som överläkare på sektionen för bröst- och endokrinkirurgi vid Haukeland Universitetssjukhus i Bergen, Norge. Hon är även ordförande för den norska föreningen för bröst- och endokrinkirurgi. År 2018 avlade hon sin doktorsexamen med avhandlingen: ”Injury of the recurrent laryngeal nerve: Clinical and experimental studies focusing on intraoperative neuromonitoring.” För närvarande leder hon forskargruppen: ”The Neck Endocrine Disease Research Group” vid Bergens Universitet och är regelbundet tillfrågad som föreläsare och moderator vid internationella sammankomster. Hennes forskargrupp har frambringat ett betydande antal publikationer som sträcker sig över ämnen såsom medullär tyroideacancer, intraoperativ nervmonitorering, röstförändringar efter tyroideakirurgi och multimodal avbildning av differentierad tyroideacancer.

Granberg föreläsningen äger rum i Bryggaren tors 24/8 kl 15.15 

Sandström föreläsare 2023- Viktor Johanson 

Docent Viktor Johanson började sin akademiska karriär vid Anatomiska Institutionen, Göteborgs Universitet, där han 1987 disputerade med en avhandling om intracellulär membrantransport i tyreocyter. Efter grundutbildning i kirurgi arbetade han vid endokrinkirurgiska sektionen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, 1993 – 2018. Hans vetenskapliga fokus låg där på neuroendokrina tumörer och han deltog i den translationella och tvärvetenskapliga neuroendokrina tumör-gruppen som inkluderade kirurgi, radiofysik, onkologi och prekliniska cell-studier, framför allt tunntarms-NET. Viktor bidrog med forskning inom alla dessa fält. Med tiden fick Viktor stor kirurgisk erfarenhet av hela fältet av endokrinkirurgi, dvs inte bara halskirurgi utan även endokrin bukkirurgi, omfattande neuroendokrina tumörer, binjurar och även abdominella sarkom. Han var med och startade nationella vårdprogram för neuroendokrina buktumörer och buksarkom. Sedan 2018 är Viktor anställd vid som endokrinkirurg vid Stiftelsen Carlanderska Sjukhuset, där han fokuserar helt på endokrin halskirurgi

Sandström föreläsningen äger rum i Handskmakaren fre 25/8 kl 10.15

Masterclass in Thyroid and Parathyroid Surgery

26-28 September, 2023, Århus Danmark

3 dagars kurs i thyroidea och parathyroideakirurgi som ges i Århus, Danmark. Kursen innehåller föreläsningar, livekirurgi och möjlighet till dissektionsträning. Föreläsare från Danmark, Sverige och England.

https://events.au.dk/masterclasshns23/conference

World Congress on Thyroid Cancer

World Congress on Thyroid Cancer gick av stapeln i London 14-17 juni. Konferensen samlade över 1000 deltagare från 67 länder. Ett brett program erbjöds med sessioner som spände från behandling och uppföljning av lågrisk DTC, molekylär diagnostisk, onkologisk neoadjuvant behandling vid ATC, globala skillnader, videosessioner, falldiskussioner och mycket mer. Från svenskt håll hade vi både kirurger, patologer och onkologer på plats med representation i flera programpunkter under kongressen.

Under konferensens första dag arrangerade SFEK ett nordiskt forum för diskussion kring behandling och uppföljning av lågrisk DTC i Norden. Vi hade deltagande från samtliga nordiska länder och en bred panel med representation från Norge, Danmark och Sverige. Sessionen leddes av Jan Zedenius och Anders Thornell som skickligt modererade och ledde fallpresentationerna och efterföljande paneldiskussionerna.

Nästa WCTC kommer gå av stapeln i Boston, USA, 9-12 juli 2025

Stipendier

 • Johan Westerdahls stipendium

  Detta stipendium avser att stötta yrkes- eller forskningsmässig förkovran inom området endokrinkirurgi. Detta  stipendium från SFEK, på maximalt 50 000kr, kan användas för auskultation eller kongressresa utomlands.

 • SFEK stipendiet

  SFEKs stipendium för främjandet av forskning och utbildning kring neuroendokrina tumörer.

 • SFEKs resestipendium, 40 000 kr

  Detta stipendium från SFEK, på maximalt 40 000kr, avser stötta  aktivt deltagande vid internationell kongress utomlands. Kostnadstäckning för resa, kongressavgift samt logi kan sökas.

 • Ansökningar insänds per mail till stipendier@sfek.se senast 1 mars.
  Välkommen med din ansökan!
  Skriftlig redogörelse skall inlämnas till vetenskaplige sekreteraren senast 4 veckor efter avslutad händelse, för vilken stipendiet erhållits.

Ackreditering som endokrinkirurg?

Nu kan Du ansöka om ackreditering till endokrinkirurg. Läs mer på UEMS hemsida angående ackreditering i endokrinkirurgi och om processen!

Nu är det möjligt att ackreditera sig som endokrinkirurg inklusive endokrina buktumörer eller som ”neck surgeon” enbart.