• Ivan Shabo och Maria Annerbo på podiet

 • Martin Almquist pratade om tunntarms NET och livskvalitet under årets Sandströms föreläsning

 • Andreas Muth och Josefine Kjaer

 • Olov Norlén mottager Bengt Ihre stipendium

 • Trevlig umgänge och god mat på KB under SFEKs middag

 • Cia Ihre-Lundgren och Anders Thornell

 • Göran Wallin, Joakim Hennings, Martin Almquist

 • Fabian Nordell och Erik Altgärde

Om oss

Svensk Förening för Endokrin Kirurgi vill främja utbildning och utveckling inom svensk endokrinkirurgi och stimulera internationella kontakter mellan endokrinkirurgiska sammanslutningar.

Kirurgveckan

Stockholm bjöd på en fin kirurgvecka. Det var härligt att få samlas, diskutera och lära av varandra igen. Tack för intressanta föredrag och deltagande på det endokrinkirurgiska programmet. Ett särskilt stort tack till vår internationella gästföreläsare Els Nieveen Van Dijkum från Amsterdam.

Kommande möten

ESES 2023, Mainz 18-20 maj
WCTC 2023, London 15-17 juni
ATA 2023, Washington 27 sept- 1 okt

Senaste nytt

Till minne av Svante Jansson

Vår uppskattade kollega och vän Svante Jansson har avlidit, 74 år gammal, efter en längre tids sjukdom. Svante har haft mycket stor betydelse för utvecklingen av endokrin kirurgi genom sin mångåriga aktivitet inom forskning, fortbildning och strukturering av vår relativt unga subspecialitet.

Läs hela texten (länk)

World Congress on Thyroid Cancer

London, 15-17 juni 2023
Deadline för abstrakt: 28 februari

World Congress on Thyroid Cancer – World Congress on Thyroid Cancer (thyroidworldcongress.com)

Medical Expert Training – Preparatkurs ÖNH och Endokrin halskirurgi

Göteborg, 24 samt 30-31 mars 2023

Program (pdf, öppnas i nytt fönster)

Stipendier

 • Johan Westerdahls stipendium

  Detta stipendium avser att stötta yrkes- eller forskningsmässig förkovran inom området endokrinkirurgi. Detta  stipendium från SFEK, på maximalt 50 000kr, kan användas för auskultation eller kongressresa utomlands.

 • SFEKs resestipendium, 40 000 kr

  Detta stipendium från SFEK, på maximalt 40 000kr, avser stötta  aktivt deltagande vid internationell kongress utomlands. Kostnadstäckning för resa, kongressavgift samt logi kan sökas.

 • Ansökningar insänds per mail till stipendier@sfek.se senast 1 mars.
  Välkommen med din ansökan!
  Skriftlig redogörelse skall inlämnas till vetenskaplige sekreteraren senast 4 veckor efter avslutad händelse, för vilken stipendiet erhållits.

Ackreditering som endokrinkirurg?

Nu kan Du ansöka om ackreditering till endokrinkirurg. Läs mer på UEMS hemsida angående ackreditering i endokrinkirurgi och om processen!

Ackreditering sker nästa gång maj 2023 i samband med ESES kongress i Mainz, Tyskland. Nu är det möjligt att ackreditera sig som endokrinkirurg inklusive endokrina buktumörer eller som ”neck surgeon” enbart.