Styrelsen

Maria Annerbo

Ordörande, 2021-2023

Erik Elias

Vetenskaplig sekreterare, 2022-2024

Francisca Jorna

Kassör, 2022-2024

Anna Koman

Utbildningsansvarig, 2022-2024

Róbert Kotán

Ledamot, 2022-2024

Matilda Annebäck

Webbansvarig , 2022-2024