Styrelsen

Erik Nordenström

Ordförande, 2023-2025

Erik Elias

Vetenskaplig sekreterare, 2022-2024

Francisca Jorna

Kassör, 2022-2024

Anna Koman

Utbildningsansvarig, 2022-2024

Maria Annerbo

Ledamot, 2023-2025

Róbert Kotán

Ledamot, 2022-2024

Matilda Annebäck

Webbansvarig , 2022-2024