Hedersledamöter

2002 Lars-Erik Tisell och Sten Tibblin

2003 Sten Lennquist

2007 Bertil Hamberger

2013 Johannes Järhult​, Göran Åkerström och Lars-Ove Farnebo​

2017 Ewa Lundgren och Svante Jansson