Distansutbildning

Av olika anledningar har distansutbildningen haft lite annorlunda format det senaste året. Vi kommer att fortsätta med fördjupningskurser i endokrinkirurgi så snart det åter är möjligt med fysiska möten. Då i första hand som tre-dagars internat årligen motsvarande de möten som varit på Noors slott respektive i Vålådalen. I framtiden hoppas vi på att åter kunna låta kursen löpa oftare och mer spritt över året och landet.