KUB

Kirurgisk Utbildning

KUB kurser i endokrinkirurgi hålls fyra gånger per år, på vårterminen i Uppsala och Göteborg (Sahlgrenska), samt på Höstterminen i Lund respektive Stockholm (Karolinska Solna). För datum och anmälan se Svensk Kirurgisk Förenings hemsida och dr-utbildningsportalen.

Kursen hålls alltid från lunchtid onsdag till lunchtid fredag och fokuserar på kirurgisk behandling av sjukdomar i thyroidea, parathyroidea, binjurar, buksarkom och neuroendokrina tumörer.

Med vänlig hälsning,
Anna Koman, Utbildningsansvarig SFEK
Endokrin- och sarkomsektionen, Karolinska sjukhuset, Solna