KUB

Kirurgisk Utbildning

KUB kurser i endokrinkirurgi hålls fyra gånger per år, på vårterminen i Uppsala och Göteborg (Sahlgrenska), samt på Höstterminen i Lund respektive Stockholm (Karolinska Solna). Vg se Kalendarium för exakta datum. Anmälan sker via svensk kirurgisk förenings hemsida.

Kursen hålls alltid från lunchtid onsdag till lunchtid fredag och fokuserar på kirurgisk behandling av sjukdomar i thyroidea, parathyroidea, binjurar, buksarkom och neuroendokrina tumörer.

Med vänlig hälsning,
Olov Norlen, Utbildningsansvarig SFEK
Endokrinkirurgiska sektionen, Kirurgkliniken, Uppsala Akademiska Sjukhus