Ackreditering som endokrinkirurg?

Nu kan Du ansöka om ackreditering till endokrinkirurg. Läs mer på UEMS hemsida angående ackreditering i endokrinkirurgi och om processen!

Ackreditering sker nästa gång maj 2023 i samband med ESES kongress i Mainz, Tyskland. Nu är det möjligt att ackreditera sig som endokrinkirurg inklusive endokrina buktumörer eller som ”neck surgeon” enbart.