Till minne av Svante Jansson

Vår uppskattade kollega och vän Svante Jansson har avlidit, 74 år gammal, efter en längre tids sjukdom. Svante har haft mycket stor betydelse för utvecklingen av endokrin kirurgi genom sin mångåriga aktivitet inom forskning, fortbildning och strukturering av vår relativt unga subspecialitet.

Han tog studentexamen vid De la Gardieskolan i Lidköping 1968 och läkarexamen vid Göteborgs universitet 1974. Efter specialistutbildning vid kirurgkliniken, Kungälvs sjukhus började han 1980 på Sahlgrenska sjukhuset där han sedan fortsatte att vara verksam, med undantag för en kortare tid på Norra Älvsborgs Lasarett i Trollhättan. Tidigt blev endokrin kirurgi hans profilområde och 1986 försvarades avhandlingen: ”Studies on the diagnosis and treatment of medullary carcinoma of the thyroid, pheochromocytoma and hyperparathyroidism” och något år senare blev han docent i kirurgi. Sjukdomarna som studerades i avhandlingen, ibland kombinerade hos patienter med MEN 2-syndrom, var även fortsättningsvis det vetenskapliga och kliniska huvudintresset även om Svante hade en bred kirurgisk kompetens inom flera organsystem. Forskningsarbetet ledde fram till drygt 100 referee-granskade publikationer, det inbegrep handledarskap till medicine doktorsexamen och 2007 blev han kompetensförklarad för professur vid Universitetet i Oslo.

Förutom att leda sektionen för ”Endokrin- och buksarkomkirurgi” vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset under elva år hade Svante en viktig roll i den nationella utvecklingen av specialiteten. 2005-2008 var han ordförande i Svensk Endokrinkirurgisk förening och under flera år ordförande i Styrgruppen för ”Nationellt kvalitetsregister för tyroideacancer” samt ordförande i arbetsgruppen för ”Nationellt vårdprogram för sköldkörtelcancer”. Han var också aktiv utanför landet och arrangerade bl.a. internationell postgraduate-kurs i endokrinkirurgisk teknik 2010 och kongressen för ”European Society of Endocrine Surgeons” 2012 i Göteborg.

Svante hade många intressen vid sidan om kirurgin. Han var musikalisk och spelade gärna piano, idrottsaktiv, jägare och, på senare år, vinodlare vid stugan i Skaraborg. Båtturer med snipan vid det älskade sommarstället i Mollösund var en viktig källa till avkoppling. Hans lugna och lågmälda men kunniga attityd skapade en bra stämning i de sammanhang som han verkade i.

Vi är många som är tacksamma för att ha haft Svante som kollega och förebild.

Bo Wängberg