• Slide One
  • Slide Two
  • Slide Three
  • Slide Four

Distansutbildning/Postgraduateutbildning i endokrinkirurgi

Kursen vänder sig till specialister i kirurgi med endokrinkirurgiskt intresse, men även till läkare som har arbetat några år inom endokrinkirurgi. Vi arbetar på att förlägga postgraduateutbildningen i anslutning till KUB-kurserna. 

Distansutbildningarna i höst blir i Uppsala v37 (tors kväll-fre som vanligt) —Ämne: neuroendokrina buktumörer

Samt i Stockholm 30 nov-1 dec (tors kväll-fre som vanligt) Ämne: struma

Anmäl er till  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.  så får ni inloggningsuppgifter för att komma åt utbildningsmaterialet.

Ultraljudskurs hals med "hands on"

Kurs i ultraljudsundersökning av tyreoidea/paratyreoidea samt UL-ledd provtagning.

Arrangeras av St Olavs Hospital i Trondheim 21-22/9. Anmälan senast 1/8 via:
Anmälan (länk, öppnas i nytt fönster)

Några ord om oss

Svensk Förening för Endokrin Kirurgi vill främja utbildning och utveckling inom svensk endokrinkirurgi och stimulera internationella kontakter mellan endokrinkirurgiska sammanslutningar.

 

Fellowship i endokrinkirurgi

Bröst- och Endokrinkirurgiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset,
Solna i Stockholm utlyser nu ett tredje fellowship i endokrinkirurgi.

Var god se bifogad annons/länk

Annons (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kirurgveckan

Årets kirurgvecka sker i Jönköping 21-25 augusti och det endokrinkirurgiska programmet ligger på torsdag - fredag. Sista datum för abstract-inlämning är 31/3 och du skickar in via denna länk: www.kirurgveckan.se/abstracts/

Missa inte att skicka in anmälan till kirurgveckan senast 31 maj, därefter är avgiften förhöjd! www.kirurgveckan.se/anmalan/

Årets endokrinkirurgiska middag hålls på restaurang Tegel torsdag 24/8. Kostnad 200 kr/per person, anmälan sker till Rebecka Malterling Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommande årliga internationella möten

ENETS 2017 i Barcelona 8-10 mars

AAES i Orlando 2-4 april

2017 ESES workshop i Oxford 6-8 april med temat  Surgery for Subclinical Endocrine Disease

IAES i Basel 13-17 augusti

Stipendier

Johan Westerdahls stipendium Detta stipendium avser att stötta yrkes- eller forskningsmässig förkovran inom området endokrinkirurgi. Detta  stipendium från SFEK, på maximalt 50 000kr, kan användas för auskultation eller kongressresa utomlands.

 

Novartis-stipendiet, 20 000 kr. Detta  stipendium från Novartis, på maximalt 20 000kr avser att stötta forskning och utbildning inom det endokrinkirurgiska området. Stipendiet kan användas till auskultation, gästforskning och därmed vistelse på annan ort, dock inte till kongressresor eller vistelse under kongresser.​

 

Ipsen-stipendiet, 20 000 kr. Detta  stipendium från Ipsen, på maximalt 20 000kr avser att stimulera framtida forskning och utbildning inom området neuroendokrina tumörer. För ansökan se särskild ansökningsblankett och information:

Information och ansökan (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

SFEKs resestipendium, 15 000 kr. Detta  stipendium från SFEK, på maximalt 15 000kr, avser stötta  aktivt deltagande vid internationell kongress utomlands. Kostnadstäckning för resa, kongressavgift samt logi kan sökas.

 

För ansökan till kongressresa krävs aktuellt CV, kostnadsberäkning samt dokumentation avseende accepterat abstrakt eller motsvarande. Ansökan insänds per mail till  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

För ansökan till auskultationsvistelse eller liknande krävs aktuellt CV, kostnadsberäkning, projektplan/beskrivning av den planerade vistelsen samt dokumentation/bekräftelse från mottagande klinik/lab.
Ansökningar insänds per mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 2/6 2017. Välkommen med din ansökan!

Skriftlig redogörelse skall inlämnas till vetenskaplige sekreteraren senast 15 juli nästkommande år.

Ackreditering som endokrinkirurg?

Nu kan Du ansöka om ackreditering till endokrinkirurg. Läs mer på UEMS hemsida angående ackreditering i endokrinkirurgi och om processen!

Ackreditering sker nästa gång 5-6 april i samband med ESES workshop i Oxford 6-8 april 2017. Nu är det möjligt att ackreditera sig som endokrinkirurg inklusive endokrina buktumörer eller som "neck surgeon" enbart.

Läs mer
 

Bli medlem

ST-doktorer: GRATIS första året!
Övriga: 100 kr/år

Ansökningsblankett

 

 

För fullständig medlemsförteckning kontakta vetenskaplig sekreterare Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.