OBS! Med anledning av covid-19 har SFEK beslutat att ställa in den planerade distansutbildningen.

Observera - Med anledning av covid-19 har SFEK beslutat att ställa in den planerade distansutbildningen i endokrinkirurgi i Trillevallen.

Vi får be att få återkomma med nya datum, dels för motsvarande kurs men också för höstens distansutbildningstillfällen. Av samma anledning ställer vi in KUB i Göteborg 6-8/5, nya datum kommer att erbjudas längre fram.

Årets Sandströmsföreläsning
Cia Ihre Lundgren höll årets Sandströmföreläsning om hälsorelateroad livskvalitet hos patienter med tyreoideacancer
Årets Granberg föreläsning
Årets Granberg föreläsning hölls av Rick Schneider, Halle, Tyskland.

Nationella Program Områden (NPO) / Kunskapsstyrning – vad kommer det att medföra för SFEK?

Inom ramen för Kunskapsstyrning har man skapat 21 NPO-grupper som skall lämna förslag på ämnen som borde ha nationella vårdprogram för att säkerställa en jämlik vård i landet, men också lämna förslag på diagnoser som bör övervägas för centralisering till 2-5 sjukhus i landet.

Läs mer (pdf, öppnas i nytt fönster)

Några ord om oss

Svensk Förening för Endokrin Kirurgi vill främja utbildning och utveckling inom svensk endokrinkirurgi och stimulera internationella kontakter mellan endokrinkirurgiska sammanslutningar.

 

Kirurgveckan

Kirurgveckan 2020 infaller i Luleå 17-21 augusti. Det endokrinkirurgiska programmet ligger i år må-ti.

Abstract submission är nu öppen, deadline 31/3, instruktioner på kirurgveckan.se.

Kommande årliga internationella möten

AAES 2020 4-6 april, Birmingham, Alabama - INSTÄLLT

ESES 2020 28-30 maj, Aten - INSTÄLLT

Stipendier

Johan Westerdahls stipendium Detta stipendium avser att stötta yrkes- eller forskningsmässig förkovran inom området endokrinkirurgi. Detta  stipendium från SFEK, på maximalt 50 000kr, kan användas för auskultation eller kongressresa utomlands.

 

Ipsen-stipendiet, 20 000 kr. Detta  stipendium från Ipsen, på maximalt 20 000kr avser att stimulera framtida forskning och utbildning inom området neuroendokrina tumörer. 

 

SFEKs resestipendium, 40 000 kr. Detta  stipendium från SFEK, på maximalt 40 000kr, avser stötta  aktivt deltagande vid internationell kongress utomlands. Kostnadstäckning för resa, kongressavgift samt logi kan sökas.

 

Ansökningar insänds per mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 1 mars.
Välkommen med din ansökan!
Skriftlig redogörelse skall inlämnas till vetenskaplige sekreteraren senast 4 veckor efter avslutad händelse, för vilken stipendiet erhållits.

Ackreditering som endokrinkirurg?

Nu kan Du ansöka om ackreditering till endokrinkirurg. Läs mer på UEMS hemsida angående ackreditering i endokrinkirurgi och om processen!

Ackreditering sker nästa gång 28 maj 2020 i samband med ESES kongress i Aten. Nu är det möjligt att ackreditera sig som endokrinkirurg inklusive endokrina buktumörer eller som "neck surgeon" enbart.

Läs mer
 

Bli medlem

ST-doktorer: GRATIS första året!
Övriga: 100 kr/år

Ansökningsblankett

 

 

För fullständig medlemsförteckning kontakta vetenskaplig sekreterare Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.