• Slide One
  • Slide Two
  • Slide Three
  • Slide Four

Distansutbildning/Postgraduateutbildning i endokrinkirurgi

Den nationella distansutbildningen/postgraduateutbildningen i endokrinkirurgi började hösten 2014 och har nu gått ett ”varv”. Det som tas upp de olika gångerna är i korthet:
Struma - Graves sjukdom - Primär HPT - Sekundär HPT - MEN1 - MEN2 - Tyreoideacancer - Binjurar (primär aldosteronism, feokromocytom, binjurebarkcancer, incidentalom) - Buk NET (tunntarms-NET, insulinom, pankreas-NET mm)
Utbildningen har skett/sker på olika platser i landet, även om det i första varvet varit mestadels i Uppsala. Lärare har varit endokrinkirurger från olika delar av landet.

Nu är vi inne på VARV 2! I slutet av maj 2016 avhandlades bening struma, basala operationstekniker för tyreoideakirurgi mm. Man får såklart ”gå igen”, dvs gå på samma ämnestillfälle som första varvet, man kan hoppa på när man vill, delta i enstaka möten osv – allt är tillåtet. Det kostar 1500 kr / tillfälle. Alla – inte bara endokrinkirurger – har nytta av mer kunskap i detta fält. Väl mött!

Tider i höst 2016: 20-21 oktober (Hyperparatyreoidism) och 19-20 januari 2017 (Tyreoideacancer).

Anmäl er till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så får ni inloggningsuppgifter för att komma åt utbildningsmaterialet.

Några ord om oss

Svensk Förening för Endokrin Kirurgi vill främja utbildning och utveckling inom svensk endokrinkirurgi och stimulera internationella kontakter mellan endokrinkirurgiska sammanslutningar.

 

Bakjoursskolan

Konceptet ”Bakjoursskolan” är Svensk Kirurgisk Förenings svar på den problematik, som svensk kirurgi står inför till följd av kirurgins tekniska och organisatoriska utveckling under senare år.

Läs mer

 

European Cup

För bästa föredrag i ämnet kirurgisk metodologi och teknik under kirurgveckan 2014.
För deltagande i EAES kongress i Bukarest 2015

Annons (pdf, öppnas i nytt fönster)

Fellowship i endokrinkirurgi

Bröst- och Endokrinkirurgiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset,
Solna i Stockholm utlyser nu ett tredje fellowship i endokrinkirurgi.

Var god se bifogad annons/länk

Annons (pdf, öppnas i nytt fönster)

Stipendier

Johan Westerdahls stipendium Detta stipendium avser att stötta yrkes- eller forskningsmässig förkovran inom området endokrinkirurgi. Detta  stipendium från SFEK, på maximalt 50 000kr, kan användas för auskultation eller kongressresa utomlands.

 

Novartis-stipendiet, 20 000 kr. Detta  stipendium från Novartis, på maximalt 20 000kr avser att stötta forskning och utbildning inom det endokrinkirurgiska området. Stipendiet kan användas till auskultation, gästforskning och därmed vistelse på annan ort, dock inte till kongressresor eller vistelse under kongresser.​

 

Ipsen-stipendiet, 20 000 kr. Detta  stipendium från Ipsen, på maximalt 20 000kr avser att stimulera framtida forskning och utbildning inom området neuroendokrina tumörer. För ansökan se särskild ansökningsblankett och information:

Information (pdf, öppnas i nytt fönster)

Ansökan (word, laddas ned)

 

SFEKs resestipendium, 15 000 kr. Detta  stipendium från SFEK, på maximalt 15 000kr, avser stötta  aktivt deltagande vid internationell kongress utomlands. Kostnadstäckning för resa, kongressavgift samt logi kan sökas.

 

För ansökan till kongressresa krävs aktuellt CV, kostnadsberäkning samt dokumentation avseende accepterat abstrakt eller motsvarande. Ansökan insänds per mail till  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

För ansökan till auskultationsvistelse eller liknande krävs aktuellt CV, kostnadsberäkning, projektplan/beskrivning av den planerade vistelsen samt dokumentation/bekräftelse från mottagande klinik/lab.
Ansökningar insänds per mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 25/7 OBS! förlängd ansökningstid. Välkommen med din ansökan!

Skriftlig redogörelse skall inlämnas till vetenskaplige sekreteraren senast 15 juli nästkommande år.

Ackreditering som endokrinkirurg?

Nu kan Du ansöka om ackreditering till endokrinkirurg. Läs mer på UEMS hemsida angående ackreditering i endokrinkirurgi och om processen!

Ackreditering som endokrinkirurg kan nästa gång göras 19 maj 2016 i Istanbul, Turkiet vid ESES (European Society of Endocrine Surgeons)-mötet där i maj 2016. Nu är det möjligt att ackreditera sig som endokrinkirurg inklusive endokrina buktumörer eller som "neck surgeon" enbart. Anmälan senast 15 januari 2016.

Läs mer
 

Bli medlem

ST-doktorer: GRATIS första året!
Övriga: 100 kr/år

Ansökningsblankett

 

 

För fullständig medlemsförteckning kontakta vetenskaplig sekreterare Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.