• Slide One
  • Slide Two
  • Slide Three
  • Slide Four

Distansutbildning/Postgraduateutbildning i endokrinkirurgi

Fjärde mötet i andra varvet är den 20-21 april 2017 på Sahlgrenska (SU) i Göteborg. Samling sker kl 18.00 torsdagen den 20 april på SU, då en kortare föreläsning följs av en egenfinansierad men gemensam middag. Kursen fortsätter sedan på SU på fredag kl 8.30, och slutar cirka kl 15.

Precis som förra varvet i Göteborg passar vi på att avhandla ämnet binjurar.

Kostnaden för kursen är 1500 kr/tillfälle.Kursdeltagare ordnar själv och står för resa och uppehälle. 

Vi har succesivt byggt upp en särskild del av hemsidan www.sfek.se där information ligger.

OBS! Det är också meningen att man ska förbereda sig inför varje möte, dels ska man ta med sig ett eget fall (maila in eller ta med ett eget fall som en powerpoint-presentation (Max fem bilder). Dessutom kommer ett utskick innan mötet för alla som har anmält sig med en länk till en mapp på Sfeks Hemsida som hör ihop med varje tillfälle där det finns både undervisnings och inläsningsmaterial.

Vi ses i Göteborg!

Bo Wängberg (Sahlgrenska), samt Olov Norlén (Utbildningsansvarig SFEK)

Anmäl er till  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. så får ni inloggningsuppgifter för att komma åt utbildningsmaterialet.

Några ord om oss

Svensk Förening för Endokrin Kirurgi vill främja utbildning och utveckling inom svensk endokrinkirurgi och stimulera internationella kontakter mellan endokrinkirurgiska sammanslutningar.

 

Fellowship i endokrinkirurgi

Bröst- och Endokrinkirurgiska Kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset,
Solna i Stockholm utlyser nu ett tredje fellowship i endokrinkirurgi.

Var god se bifogad annons/länk

Annons (pdf, öppnas i nytt fönster)

Kommande årliga internationella möten

ENETS 2017 i Barcelona 8-10 mars

AAES i Orlando 2-4 april

2017 ESES workshop i Oxford 6-8 april med temat  Surgery for Subclinical Endocrine Disease

IAES i Basel 13-17 augusti

Stipendier

Johan Westerdahls stipendium Detta stipendium avser att stötta yrkes- eller forskningsmässig förkovran inom området endokrinkirurgi. Detta  stipendium från SFEK, på maximalt 50 000kr, kan användas för auskultation eller kongressresa utomlands.

 

Novartis-stipendiet, 20 000 kr. Detta  stipendium från Novartis, på maximalt 20 000kr avser att stötta forskning och utbildning inom det endokrinkirurgiska området. Stipendiet kan användas till auskultation, gästforskning och därmed vistelse på annan ort, dock inte till kongressresor eller vistelse under kongresser.​

 

Ipsen-stipendiet, 20 000 kr. Detta  stipendium från Ipsen, på maximalt 20 000kr avser att stimulera framtida forskning och utbildning inom området neuroendokrina tumörer. För ansökan se särskild ansökningsblankett och information:

Information (pdf, öppnas i nytt fönster)

Ansökan (word, laddas ned)

 

SFEKs resestipendium, 15 000 kr. Detta  stipendium från SFEK, på maximalt 15 000kr, avser stötta  aktivt deltagande vid internationell kongress utomlands. Kostnadstäckning för resa, kongressavgift samt logi kan sökas.

 

För ansökan till kongressresa krävs aktuellt CV, kostnadsberäkning samt dokumentation avseende accepterat abstrakt eller motsvarande. Ansökan insänds per mail till  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

För ansökan till auskultationsvistelse eller liknande krävs aktuellt CV, kostnadsberäkning, projektplan/beskrivning av den planerade vistelsen samt dokumentation/bekräftelse från mottagande klinik/lab.
Ansökningar insänds per mejl till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 25/7 OBS! förlängd ansökningstid. Välkommen med din ansökan!

Skriftlig redogörelse skall inlämnas till vetenskaplige sekreteraren senast 15 juli nästkommande år.

Ackreditering som endokrinkirurg?

Nu kan Du ansöka om ackreditering till endokrinkirurg. Läs mer på UEMS hemsida angående ackreditering i endokrinkirurgi och om processen!

Ackreditering som endokrinkirurg kan nästa gång göras 19 maj 2016 i Istanbul, Turkiet vid ESES (European Society of Endocrine Surgeons)-mötet där i maj 2016. Nu är det möjligt att ackreditera sig som endokrinkirurg inklusive endokrina buktumörer eller som "neck surgeon" enbart. Anmälan senast 15 januari 2016.

Läs mer
 

Bli medlem

ST-doktorer: GRATIS första året!
Övriga: 100 kr/år

Ansökningsblankett

 

 

För fullständig medlemsförteckning kontakta vetenskaplig sekreterare Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.