SFEK-dagarna

SFEK-DAGARNA; För att ersätta förlorad endokrinkirurgisk sammankomst vid kirurgveckan planeras nu SFEK-dagarna. Boka redan nu 21-22 januari och fundera över passande abstract. Håll utkik - mer information kommer efter sommaren!

Glad sommar!
Glad sommar!

Nationella Program Områden (NPO) / Kunskapsstyrning – vad kommer det att medföra för SFEK?

Inom ramen för Kunskapsstyrning har man skapat 21 NPO-grupper som skall lämna förslag på ämnen som borde ha nationella vårdprogram för att säkerställa en jämlik vård i landet, men också lämna förslag på diagnoser som bör övervägas för centralisering till 2-5 sjukhus i landet.

Läs mer (pdf, öppnas i nytt fönster)

Några ord om oss

Svensk Förening för Endokrin Kirurgi vill främja utbildning och utveckling inom svensk endokrinkirurgi och stimulera internationella kontakter mellan endokrinkirurgiska sammanslutningar.

 

Kirurgveckan

Årets kirurgvecka i Luleå är inställd pga covid-19 pandemi. I augusti 2021 ses vi istället i Göteborg.

Kommande årliga internationella möten

Stipendier

Johan Westerdahls stipendium Detta stipendium avser att stötta yrkes- eller forskningsmässig förkovran inom området endokrinkirurgi. Detta  stipendium från SFEK, på maximalt 50 000kr, kan användas för auskultation eller kongressresa utomlands.

 

Ipsen-stipendiet, 20 000 kr. Detta  stipendium från Ipsen, på maximalt 20 000kr avser att stimulera framtida forskning och utbildning inom området neuroendokrina tumörer. 

 

SFEKs resestipendium, 40 000 kr. Detta  stipendium från SFEK, på maximalt 40 000kr, avser stötta  aktivt deltagande vid internationell kongress utomlands. Kostnadstäckning för resa, kongressavgift samt logi kan sökas.

 

Ansökningar insänds per mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 1 mars.
Välkommen med din ansökan!
Skriftlig redogörelse skall inlämnas till vetenskaplige sekreteraren senast 4 veckor efter avslutad händelse, för vilken stipendiet erhållits.

Ackreditering som endokrinkirurg?

Nu kan Du ansöka om ackreditering till endokrinkirurg. Läs mer på UEMS hemsida angående ackreditering i endokrinkirurgi och om processen!

Ackreditering sker nästa gång 28 maj 2020 i samband med ESES kongress i Aten. Nu är det möjligt att ackreditera sig som endokrinkirurg inklusive endokrina buktumörer eller som "neck surgeon" enbart.

Läs mer
 

Bli medlem

ST-doktorer: GRATIS första året!
Övriga: 100 kr/år

Ansökningsblankett

 

 

För fullständig medlemsförteckning kontakta vetenskaplig sekreterare Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.