Vålådalens fjällstation
Vålådalens fjällstation hälsade oss välkomna med massor av snö och ett gnistrande soligt väder!
Journal Club
Journal Club om asymptomatisk HPT
Mark Sywak
Gästföreläsare Mark Sywak från Sydney förärades en knallröd toppluva från Vålådalen
Trillevallen
Puderåkning i Trillevallen
Debatt
Peter Stålberg debebatterar med Joakim Hennings om intraoperativ PTH-mätning
Avkoppling
Avkoppling mellan föreläsningar

Symposium för imaging av tyreoidea / paratyreoidea

27-28 november 2019 planeras ett två-dagars symposium i samarbete med Svensk Förening för Radiologi.

Det riktar sig till dig som är endokrinkirurg, endokrinolog, radiolog, ÖNH-läkare, cytolog, patolog eller allmänläkare.

Mer information kring plats och innehåll kommer senare, men boka in i kalendern redan nu!

Ändrade rutiner för stipendier

Om du är medlem i SFEK finns det goda möjligheter att erhålla medel för att åka på kongresser, utbildningar och auskultera! Beslut om stipendier fattades tidigare av SFEK:s styrelse. Sedan ett halvår tillbaka har vi inrättat en oberoende stipendiekommitté, som bedömer ansökningar och utser stipendiater. Vi har också ändrat ansökningsperioden, så att den stämmer bättre överens med abstract-inlämning för de flesta större endokrinkirurgiska mötena, se nedan. Sista datum för ansökan är nu 1 februari.

Några ord om oss

Svensk Förening för Endokrin Kirurgi vill främja utbildning och utveckling inom svensk endokrinkirurgi och stimulera internationella kontakter mellan endokrinkirurgiska sammanslutningar.

 

Kirurgveckan

Årets kirurgvecka går av stapeln i Helsingborg 20-24 augusti under temat "en sund vecka" och det endokrinkirurgiska programmet ligger på måndag - tisdag. Sista datum för abstract-inlämning är 31/3 och du skickar in via denna länk: www.kirurgveckan.se/abstract/

Missa inte att skicka in anmälan till kirurgveckan senast 4 juni, därefter är avgiften förhöjd! www.kirurgveckan.se/anmalan/

Årets endokrinkirurgiska middag är på tisdag 21/8. Anmälan sker i samband med anmälning till kirurgveckan eller direkt till Martin Almqvist  Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Kommande årliga internationella möten

ENETS 2019 i Barcelona 6-8 mars

ESES 2019 i Granada 16-18 maj

AAES 2019 i Los Angeles 7-9 april

IAES 2019 i Krakow 11-15 augusti (deadline abstract 24/1)

ATA 2019 i Chicago 30/10-3/11

Stipendier

Johan Westerdahls stipendium Detta stipendium avser att stötta yrkes- eller forskningsmässig förkovran inom området endokrinkirurgi. Detta  stipendium från SFEK, på maximalt 50 000kr, kan användas för auskultation eller kongressresa utomlands.

 

Novartis-stipendiet, 20 000 kr. Stipendiet kan användas till auskultation, gästforskning, kongressresor och därmed vistelse på annan ort, dock inte till resor.

 

Ipsen-stipendiet, 20 000 kr. Detta  stipendium från Ipsen, på maximalt 20 000kr avser att stimulera framtida forskning och utbildning inom området neuroendokrina tumörer. För ansökan se särskild ansökningsblankett och information:

Information och ansökan (pdf, öppnas i nytt fönster)

 

SFEKs resestipendium, 15 000 kr. Detta  stipendium från SFEK, på maximalt 15 000kr, avser stötta  aktivt deltagande vid internationell kongress utomlands. Kostnadstäckning för resa, kongressavgift samt logi kan sökas.

 

Ansökningar insänds per mail till Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. senast 1 februari.
Välkommen med din ansökan!
Skriftlig redogörelse skall inlämnas till vetenskaplige sekreteraren senast 4 veckor efter avslutad händelse, för vilken stipendiet erhållits.

Ackreditering som endokrinkirurg?

Nu kan Du ansöka om ackreditering till endokrinkirurg. Läs mer på UEMS hemsida angående ackreditering i endokrinkirurgi och om processen!

Ackreditering sker nästa gång 16-18 maj 2019 i samband med ESES kongress i Granada. Nu är det möjligt att ackreditera sig som endokrinkirurg inklusive endokrina buktumörer eller som "neck surgeon" enbart.

Läs mer
 

Bli medlem

ST-doktorer: GRATIS första året!
Övriga: 100 kr/år

Ansökningsblankett

 

 

För fullständig medlemsförteckning kontakta vetenskaplig sekreterare Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.