Referat Vålådalen 2016

Referat från Vålådalen Endokrinkirurgiskt möte 16-18 mars 2016

Endokrinkirurgi och Vålådalen hör ihop. Endokrinkirurgiska möten och kurser har ägt rum i Vålådalen under flera år men för mig var det första gången som jag skulle få besöka fjällstationen. Jag kom nästan inte fram. Det ordnade sig tillslut efter lite hjälp från gamla och nyfunna vänner.

Vädret visade sig inte från sin bästa sida utan bjöd på regn, friska vindar och grådis. Detta hindrade dock inte det stora flertalet från att pröva skidspåren som, efter vad jag fick höra, var alldeles utmärkta.

Programmet bestod av en blandning av föreläsningar, fallpresentationer och diskussioner kring aktuella endokrinkirurgiska frågor.

Det nya vårdprogrammet för tyroideacancer presenterades. En utmärkt föreläsning via länk från KS Solna uppdaterade oss kring tyreoideapatologi och pekade också ut riktningen för vad som är på gång inom området.
Vi fick ett gediget onkologiskt perspektiv på aktuell tyreoideacancerbehandling.

Dr Fausto Palazzo, gästföreläsare från England, höll ett mycket intressant föredrag med titeln: ” Thyroid cancer management in Britain: Not always so Great ”.
Här fick vi en presentation av den engelska endokrinkirurgins organisation samt bakgrunden därtill. Vad som kanske var än mer matnyttigt var att ta del av de erfarenheter man där dragit av standardiserade vårdförlopp, ekonomistyrning och en ökande grad av juridisk inblandning i sjukvården. Företeelser som snart kan utgöra vår egen vardag.

Nils Simonsson höll en tänkvärd föreläsning om neuroplasticitet där vi bland annat fick lära oss nyttan av skratt och vikten av att ständigt utmana oss själva genom att lära oss nya saker.

Detta var några av de föreläsningar som jag fastnade för under mötet.

Sista dagen hölls också en diskussion om regionaliseringsförslaget och vad det kommer att innebära för oss endokrinkirurger. Vi delade in oss i de tänkta regionerna och inventerade den nuvarande situationen med antal landsting, opererande kliniker samt tillgången på kirurgisk förmåga.
I denna diskussion närvarade alla de tänkta regionerna utom Skåne som ej var med på mötet. Vi hann egentligen inte så mycket längre än att just redogöra för den nuvarande situationen. Den lite mer kontroversiella frågan om framtida organisation berördes översiktligt. Där kunde vi konstatera att vårdprogrammet i mångt och mycket ger oss en karta för hur nivåstruktureringen kommer att se ut. Vi konstaterade också att vi behöver återkomma till denna fråga och själva ha en tydlig åsikt så att vi inte hamnar på efterkälken i beslutsprocessen.

Avslutningsvis tar jag, förutom ovan nämnda föreläsningar, med mig den varma känsla som lät infinna sig framför brasan och i badtunnan. Jag ser redan fram emot nästa möte med the friendly surgeons.

Bästa hälsningar från Västerås!

Henrik Andersson

Bli medlem

ST-doktorer: GRATIS första året!
Övriga: 100 kr/år

Ansökningsblankett

 

 

För fullständig medlemsförteckning kontakta vetenskaplig sekreterare Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.